Voynich s shho imashe svoite siurprizi dvoretsa dombski

Wojnicz съществува във всеки от най-отдалечените градове, сред които можете да се появите на пътеката за внимание след Малка Полша. Тук, на миниатюрно разстояние от Тарнув, грандиозните паметници отлагат до повиатите. Съдът на Dąmbski е един от тях - фантастичен идеал на неоготика плюс спомен за мъртвите богати хора от сегашния район. Сегашната къща е издигната през 1870 г. според концепцията на Карол Полицки на мястото на предишното копие. Важен собственик на имението във Вонц беше Владислав Домбски - виден националист, който родната му станция даде първо на ноемврийските конспиратори, а след това и на януарските заговорници. Той беше заловен твърде лично и заловен, а затворникът виси на затвора на две. След смъртта на Домбски вещите му попадат в клоновете на половинчарството му от семейство Йорданови. През 1936 г. сградата се превръща в колиба за аграрно предупреждение, вечерта е поверена като интернат и детска градина. Пренебрегван през 90-те, той се придържа към богатството на съвета.Войнич също отлага по-прекрасна фразеология. Настоящият вграден двуетажен анахронизъм уж се гордее с три горещи часовници, които тежат без забавление, за почитателите на този вариант на анахронизъм.