Proizvodstveniya protses na st kleni butilki

Прахоуловителите вероятно са една от най-големите групи промишлено оборудване. Благодарение на широка гама от приложения, те могат да се обезпаразитяват с възможност за механично, чрез прочистваща система и използване на сгъстен въздух.Индустриалните прахоуловители са прахоуловители, които намират приложение в почти всички индустрии, където има проблем със замърсения въздух, който се среща в производствения процес.

Най-лесните са така наречените прахоуловители, които най-често работят в дървообработващата и мебелната промишленост, перфектно изпълняват своята позиция и изтеглят различни видове прах, като пластмаси, отпадъчна хартия и др. цели производствени халета, както и леки стационарни части, използвани индивидуално за отделни машини.Индустриалните прахоуловители с малки размери (т. Нар. Патрон са друг модел от тези части, за който трябва да се пише. Въпреки относително малкия им размер, те представляват голяма повърхност на филтрация. Те най-добре контролират малките и леки прахови практики. Също като касетъчни прахоуловители, работещи с ниска концентрация на прах.По-големи устройства (напр. Циклони намират приложение особено в технологии, при които голяма част от ерозионния прах се състои, например в енергетиката, в производството на насипни строителни материали, в коксуването, леярството, въгледобивния сектор и др.Те могат да повлияят на съдържанието на взривното вещество, което означава, че те са направени заедно с директивата ATEX. Основните употреби са прах, дървени стърготини, дървени стърготини, смилащ прах с стружки от други материали, т.нар маслена мъгла, заваръчни газове и др.Най-новите филтърни прахоуловители с модулна конструкция се характеризират със силна форма и многофункционалност. Възможно е да се използва различна форма по отношение на тяхното боравене, метод за изпразване и почистване на филтърните втулки.Индустриалните прахоуловители играят голяма роля: те ви позволяват да запазите стаята и хигиената в производствения район и да възстановите топлия въздух през зимния период в плана за рециркулация.