Programa modul islami

Програмата Оптима е мрежа от много свързани модули, работещи на една и съща база данни. Във връзка със спецификата на дадена компания, модулите могат свободно да се комбинират. Програмата се изпълнява в компанията на Microsoft Windows мрежи (възможна работа с един потребител и в онлайн категорията (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-висока версия.

Програмата Optima работи само на базата на Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталацията трябва да се запознаете с допълнителните изисквания за конфигуриране на електронно оборудване и съдържанието на самостоятелния лиценз. Системата за човешки ресурси е предназначена за средни и средни предприятия. Работи перфектно с други модули като фактуриране, управление и търговия със склада. Ще купя:- регистрация на служителите,- сетълмент на плащания, като се вземат предвид отсъствията, извънредния труд, \ t- проверка на отсъствието на служителя, дни на отпуск,създаване на корекции в работните списъци за публикуване,- уреждане на договори,- отчитане на отсъствия, свързани с родителски, родителски и майчински отпуск, допълнителен отпуск поради раждане, \ t- разделяне на изплащането на обезщетение в брой и преводи със спецификация на съответната банкова сметка,- уреждане на договори, сключени с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации,- генериране на документи за човешките ресурси като трудов договор, допълнения към договори,- изготвяне на информация за PFRON и помощни разпечатки за DEK-II и DEK-I-0,- архивиране на форми на човешките ресурси,- уреждане на възнагражденията на служители, командировани в чужбина.Модулът „Човешки ресурси и заплати” има следната работа като услуга по кредитни и кредитни средства. Може да се комбинира с системата Comarch ERP XL, с метода Comarch ERP Altum, с мобилни приложения: Comarch ERP e-Pracownik и Comarch ERP Mobile Fleet. Правилното въвеждане на информация в системата Оптима позволява ефективна организация на отдела по човешки ресурси и секретариата. Модулът сътрудничи с плана на платеца, който ще бъде закупен за извършване на сетълмент със социалноосигурителния институт.