Prodazhba na produkti za kitay

При продажбата на продукти или услуги, записани на фискалната сума, novitus small plus предприемач трябва да помни за много области, свързани с последното ястие. Наличието на касов апарат се създава с редица задължения, които са точно изплатени в значими законови и подзаконови актове. Преди работа бъдещият собственик на компанията научава, че използването на касовия апарат няма да е лесно. Не можете да започнете да продавате директно след закупуване на устройството.

Процесът на фискализацияПърво трябва да намерите услуга, упълномощена да обработва касови апарати, което ще доведе до нейната фискализация. Тази работа трябва да бъде съобщена на данъчната служба, защото нейният служител трябва да принадлежи към нея. Същият е изборът и промяната на касовата услуга. Във всеки случай всеки предприемач разбира колко сложни са моделите и че компетентните органи трябва да свидетелстват за всяко ново нещо в домашни дейности. Едва след фискализацията данъчната служба предоставя на пазара уникален размер и след това инструментът е полезен. При наличието на касов апарат трябва да имате няколко задължения, свързани не само с промяната на обекта и ежедневното използване на касовия апарат.

докладиМного е важно да не забравяме да правите ежедневни, тримесечни и годишни отчети, които представляват обобщение на ръста на продажбите. Тъй като касовият апарат - както и всяко електронно устройство - не е добре да се използва, трябва да си спомните за провеждането на подходящо обучение в неговата работа. Добре обученият гост не може да се провали и няма да изложи собственика на ненужни разходи, съчетани с печат на данъчен дял. С касов апарат също трябва да запомните за закупуването на специално устройство, което ще ви помогне в случай на повреда на основния касов апарат. Допълнителният касов апарат също трябва да се докладва на данъчната служба. Разбира се, за всеки касов апарат да се обслужва от една и съща услуга, което не само ще улесни повредата на устройството, но и ще извърши необходимите технически проверки, които трябва да се помнят на всеки две години.