Printsip na zad lzhitelniya kasov aparat

http://bg.ro-anunt.eu/hondokrem-tsena/хондокрем цена

Задължението за наличие на касов апарат е сключено за цели лица, извършващи сделки с физически лица, които не извършват стопанска дейност. Използват се касови бележки, между другото записи и правилно изчисляване на данъци. Какви изисквания трябва да отговарят на фискалния касов апарат, за да могат да се използват в търговията и услугите?

Добър касов апарат е създаден с наредбата на министъра на икономиката от 27 август 2013 г. Това право е извлечено на уебсайта на Закона от 16 септември 2013 г., т. 1076, и засяга критериите и техническите условия, на които фискалната каса иска да отговори. Заслужава да се отбележат характерните особености - касовият апарат трябва да е оборудван с часовник, който показва момента и датата на плащане за даден продукт или услуга, трябва да съдържа непроменен уникален номер в паметта, трябва да запази постоянно групата и всички разписки.Също така, когато в случая на нови устройства, също тук, трябва да се извършва редовен технически преглед. Ако касовият апарат работи без никакви проблеми, то първият пада точно две години от момента на фискализацията на касовия апарат. След прегледа следващите две години се запазват за втория преглед. Благодарение на това фискалната сума ще бъде създадена разумно и без никакви проблеми.Петдесет полски компании играят с продажбата на касови апарати. Магазинните касови апарати са оторизирани дистрибутори на всички известни производители. Те също трябва да предлагат директно услуги. Клиентът, който купува касовия апарат, не трябва да знае всичко. Всеки продавач трябва да функционира правилно в апартамент, който ще бъде чист касов апарат за вида дейност. Разбира се, всички осъзнават, че на такси, друг на адвокатския или лекарския кабинет, и на другия в магазина. Разходите за касов апарат се различават, между другото от неговата тежест и броя на допълнителните му функции. Такива допълнителни стойности и допълнения са например зарядно за кола за валутата, което ще обслужва всяка жена, която предоставя транспортни услуги. За магазини се препоръчват касови апарати, оборудвани с четец за баркод и единство с везни в магазините. Производителите на касови апарати и техните оферти могат да бъдат намерени в строителството.