Pozitsionirane na stranitsi 2014

За много жени финансовата и фискалната служба са същите като необходимостта да се плати за продажбата на стоки и услуги с данъчното право. Струва си да се подчертае обаче, че не всеки касов апарат се използва автоматично за фискализация. Какво си струва да се знае за този елемент? Каква е разликата между касовия апарат и фискализацията?Да започнем с обяснение на най-важните понятия. За нас ще бъде по-лесно да разберем разликите между касовия апарат и фискализацията веднага щом разберем значението на тези моменти. Касовият апарат не е нищо повече от устройство, което позволява да се документират продажбите.

В този случай се поддържа касов апарат, работещ в нефискална система. Този метод помага на продавача в броя на дните на активност на касата също е уникално упражнение, преди да пристъпи към извличане на сумата в полза от мярката. Фискализацията сега се състои не само в документиране на такива продажби, но и в прикриване с данъчната служба. За да престанат да съществуват касите, само устройство, документиращо продажбите, както и за подпомагане на фискализирането, следва да се предприемат подходящи формалности. Какво е най-важното в хода на фискализацията? Основата е голямото спестяване на данъчния идентификационен номер на данъкоплатеца в фискалния сегмент. Такъв процес е функционална и еднократна операция. Трябва също да се припомни, че фискализацията на финансовата институция е процес, който не може да бъде отменен.

Какъв е фискалният ред? По този начин паметта на касовия апарат, в която се поставят ежедневните отчети за продажбите, играе важна роля. Фискалният доклад в тази ежедневна мярка може да бъде отпечатан, което работи много в работата и в съвпадението с данъчната служба. Такава фискализация следва да се извършва от професионална служба, която се интересува от продажбата и промяната на касовите апарати. В същото време всеки гражданин е длъжен да представи своя касов апарат на сериозна данъчна служба, която изпраща съответния регистрационен номер в съответния регистър. Струва си да се докладва фискализацията на касовия апарат в деня преди и след операцията. Всички тези дейности са много важни както за инвеститорите, които плащат данъци, така и за служителите, които трябва да ги контролират. Струва си да се погрижим за задължението за фискализиране на касовия апарат и за предаване на такава операция в съответния офис.