Pozharozashhitni lyukove

В съответствие със законовите разпоредби, включени в Закона за частния министър и Закона на Opiekun от юни 2010 г., всеки офис има за цел да оцени опасността от пожари на къщи и съоръжения, както и в близост до тях. Той третира защитата на служителите в интерес в края.

Оценка на опасносттаПрепоръчително е работата, свързана с препоръките на Регламента, предизвикана от първия в професионален и компетентен тип, от последното, наистина, много, да се препоръчва да се създаде фирма, която да препоръчва професионално този вид работа. Цялостната оценка на опасността, потенциално експлозивните зони и създаването на зони за съществуването на такава заплаха са важни цели на изпълнителите на подобна поръчка.Рисковете, свързани с възможността за възникване на експлозия, са тясно свързани с веществата, които се произвеждат в интерес, използваните материали по време на технологичния процес, защитните системи на машините и техните компоненти. Веществата и материалите, взети в процеса, могат да се изгорят във въздуха, но те са придружени от огромно количество топлина, те също могат да си спомнят престижа за повишаване на налягането и разтварянето на опасни материали. Експлозията е същото трайно повторение на областта на действие.

Fresh FingersFresh Fingers Ефективно решение срещу удар на крака

Маркиране на опасни зони от експлозияЕксплозивните зони се наричат въз основа на честотата и продължителността на периода на възникване на опасна експлозивна атмосфера. Има три начина за маркиране на тези зони.Зона нула - при опасност от експлозия и като смес от запалими вещества с въздух, последният успех е постоянна заплаха, честа или за по-дълъг период.Зона 1 - посочва, че заплахата може да бъде представена в хода на нормалната работа.Зона втора - това е отдел, в който няма риск в периода на естествена активност и дори ако има заплаха, тя е краткотрайна.