Kasov aparat za lekari

Фискалната разписка е доказателство за покупки, извършени в търговията. Това ни помага да проверим дали плащането от рафтовете на магазините действително е съгласувано с изчисленото в касата, благодарение на което можем да съобщим за евентуална жалба и в бизнеса. В допълнение, разписката ни позволява да преразгледаме изразходваните пари, което улеснява поемането на разходите.

В разписката има и редица важна информация, която не е задължително да е свързана с закупените продукти или техните цени. И наистина единствената от най-важната информация, която касите на касовия апарат elzab alfa & nbsp; отпечатва по сметката, е името на данъкоплатеца, който разказва на магазина и адреса на седалището си. Друга информация е данъчният идентификационен номер, времето и часа на разпечатката на разписката и номера на касата и касата. Информация за издаването на номера на касата е изключително важна, ако се изисква да подадете жалба за даден продукт. Разписката е изключително важно доказателство за продажбите не само за купувача, но и за един продавач и данъчната служба. Благодарение на факта, че касовият апарат регистрира продажбата на всяка стока, по-трудно е да се скрият продаваните стоки и по-трудно да се избегне плащането на данъци по този начин. С тези решения Министерството на финансите задължава следващите групи професии да издават разписка. И така, например, фризьори и таксиметрови шофьори. Трябва да се помни обаче, че през цялата година се въвеждат нови продукти в предположението и целта на имуществото от касовите апарати може да бъде задължена от новите индустрии. Друго задължение, което стои пред предприемач, чиято компания използва касови апарати, е да съхранява копие от разписки. Следователно е необходимо в случай на контрол на данъчната служба. Колко повече трябваше да се съхраняват хартиени копия на квитанции за дълго време, днес е възможно тези копия да се съхраняват на специални карти с памет, така че да се постигне много по-малко място. Собственикът на устройството е отговорен за редовното преглеждане на касовия апарат, а ако устройството се провали, то трябва да се промени възможно най-скоро на определен касов апарат. Документът, потвърждаващ покупката, е особено актуален и все още трябва да го използваме помежду си. Също така няма да ни бъде единственото доказателство за покупка, което ще бъде особено важно, когато се оплакваме от закупения продукт.