Kasov aparat za detsa s s smut

Hallu ForteHallu Forte Hallu Forte Cure haluks и възстановете красива форма на краката си!

Задължение на данъкоплатците е да планира т. Нар. Стокова база в касата. Важно е да го направите сами или с такса за обслужване. Касовият апарат на магазина трябва да представлява програмирана стокова база, която избира, наред с други, имената на отделни материали и помощта, която предприемачът предоставя за продажба. Имената, дадени така добре, се отпечатват и на оригинала, когато и върху копието на разписката.

За съжаление разпоредбите на закона в настоящия случай не са посочени достатъчно, за да се избегнат трудности за потребителите на касови апарати. Много от тях не искат обширна база данни със стоки, но също така биха предпочели да избегнат проблеми с данъчната служба. Данъчната служба може да показва грешки в програмирането на касата, когато фирмите на продаваните стоки или услуги не са посочени правилно.

При въвеждането на компаниите в стоковата база трябва да се вземат предвид възможностите за оборудване на касата. Отделните модели касови апарати имат различен брой знаци, които могат да се видят. И накрая, министърът на финансите счита, че всяко описание на използвания продукт или услуга ще позволи неговата идентификация. Твърде общите думи не отговарят на законовите изисквания под формата на създаване на стокова база за касови апарати.

Въпросите с капацитета на материалната база и касовите услуги са от особен интерес за онези предприемачи, които предлагат много различни стоки или предоставят различни услуги. Колкото по-добри са стоките и помощта, толкова повече работа трябва да се планира в търговската база и толкова по-бърз е желаният капацитет на жилищната база на касата. Както знаем, регламентът от 14 март 2013 г. относно касовите апарати уточнява, че „фискалният бон трябва да съдържа наред с другото наименованието на стоката или услугата, позволяващо нейното конкретно идентифициране“. След това той поема въпроса за премахване на ситуациите, при които данъкоплатците ще използват имената на конкретни групи продукти / услуги, а не имената на отделни продукти / услуги.

В заключение, когато създавате стокова база за касов апарат, трябва да научите с няколко нюанса на последния брой и най-вече хора със законови изисквания. Известното неизпълнение на задълженията им, контролът върху данъчната служба със сигурност е предприел неприятни последици, които всички предприемачи биха предпочели да избегнат. Малко по-малко рестриктивни са разпоредбите за средните предприятия, като доказателство за кварталните магазини, които не трябва да посочват наименованията на продуктите, които се продават много добре, тъй като в доказателството не се иска да се използват имената на пълнозърнеста кифличка или на маково семе и на кифличка, кифличка, разбира се, с подходящата сума данък за конкретен продукт.