Kantserogenni hrani

Безспорно, незащитената храна, неизбежно (и сравнително голяма, претърпява различни химически трансформации. Те се причиняват (тези промени предимно от ходенето на различни микроорганизми. Не без значение е - това, което е очевидно - температурното ниво. Тук идва борбата и действието както на ензимите, така и на самия въздух.

Между другото, въздухът е една от основните причини за постепенното намаляване на храната. Защо това се случва сега? Причината за това е фактът, че процесите на окисляване - в директна мултистория - водят до последно освобождаване, че храната всъщност губи хранителния си дефект. Освен това губи от един вкус и - което е важно - качество. Има обаче краен начин да се поправи това. Това се нарича вакуумно опаковане на храни. Ефектът от такава опаковка може да изненада много. Защо? Вакуумната опаковка значително - също в наистина забележима степен - удължава срока на годност на хранителните продукти, съхранявани по този начин, също и на много ястия.

В допълнение, вие също трябва да имате плюс относно факта, че можем да вакуумираме по различни начини. Нека да кажем накратко за един от тях. За едно опростяване можем да разграничим три начина.

Важно от тях е опаковането с директно използване на т.нар вакуумни торби. Те се насочват с помощта на специална заваръчна машина или самата вакуумна опаковъчна машина.

Друг вид е опаковането с помощта на специални вакуумни контейнери. И тук вакуумният уплътнител за храна може да бъде полезен, тъй като именно чрез него контейнерите трябва да бъдат затворени. Можем обаче да използваме последния наречен елемент ръчна помпа.

Опаковането на храни с подкрепата на други, специализирани и херметични опаковки с необходимите свойства е нова процедура.

Връщайки се обаче към вътрешността на кутията, трябва ясно да осъзнаем, че вакуумното опаковане на различни храни може по този начин да донесе добри продукти в структурата на забележимо и дори много важно удължаване на срока на годност на дадени хранителни продукти.

Статистиката показва, че например хлябът може да оцелее (при известно усредняване до 7-8 дни, ако е вакуумиран. Без такава опаковка ще продължи от два до четири дни. Следователно разликата е очевидна. Чаят от своя страна може да знае - без да губи пълните си свойства - до 12 месеца, ако е вакуумиран. Без последния сезон, неговата трайност се оценява на определени два или три месеца. Следователно вакуумният уплътнител за храна, както и професионални опаковки в такава дестинация, могат да бъдат добра инвестиция.