Diagnostika na hipoglikemiya

Колпоскопната диагноза се основава на интерпретацията на епителната повърхностна архитектура, както и на съдовия образ. Фактически неуловимите детайли на епителната област на шийката на матката, които често са добра диагноза, са с размер на фракционни милиметри, а съдовият размер, наличен в епителните класове, е с микронен размер.

В договора с последната дори най-съвършената камера, предаваща изображението в най-изострената форма, не е възможно да се видят такива детайли. Какво много, разнообразие от цветове на червени и бели цветове, намерени в естествения образ на тази красива среда е добро признание. Не е евтино, когато използвате дори най-доброто видео. Огромните обрати на кольпоскопския образ и специфичната среда, в която сме принудени да видим образа, не позволяват използването на устройства, които се събират идеално в собствените им части на медицината. Поради недостъпност използването на инструменти е много сложно. Във връзка с настоящето, дори един много стар лекар в използването на колпоскоп, в големи примери не е в състояние да направи смислено изследване и изисква да използва проверката и личните предположения.Оптичните колпоскопи, също оборудвани с визуален тунел, са най-интересното средство за колпоскописта, поради оптичния план, който се надяваме да проведем наблюдение, което осигурява точна диагностична интерпретация на наблюдаваната зона, докато на екрана излъчваното изображение все още може да се види от пациента или лекуващия лекар.В сегашните времена, ефикасен, но вече използван колпоскоп, отговарящ на необходимите стандарти за качество и за неговия офис, когато за обществена болница може да се получи няколко хиляди злоти, и оборудването му с визуален тунел може да бъде завършен във всеки елемент за сума около пет хиляди злоти. Ако е необходимо, възможно е да имате твърде малко пари, да подновите стари, износени колпоскопи и след такъв метод те функционират като другите. Колпоскоп от голямо събитие, можете да си купите за част от цената, която ще трябва да загубите за закупуване на много неефективно и неточно видео кольпоскоп.