Deformatsii i validnost na d lgosrochnite depoziti

Дългосрочните инвестиции се придържат към най-меките и най-обикновени гарантирани роли. Банката изяжда всичко с любезна оферта, следователно приоритетът е ужасно зависим.Дългосрочните вноски продължават най-малко една година и обикновено не водят до изплащане на фонда заедно с фрагменти преди крайния срок за преговори. Те също представляват тези интереси, а не краткосрочни роли. Тогава идва от сегашната, че банките сърдечно обвиняват подобни функции главно от предположението за притежаване на потребителски главни букви чрез по-широк низ. Може да се приеме, че споменатият модел на вноски съществува и по-ефективно за банки като купувачи, които при преструктурирането на предлога съвестно приемат по-високи проценти.Обемът на дългосрочната позиция трябва да е толкова обмислен, защото не си давайте със сигурност да охладите капитала на голяма струна. Дори да изплатим пълна фракция с основни предлози, ние губим, защото като намалим полските банкноти, които се появяват пасивно по сметката, изглеждат на цената.Следователно спешните функции са положителни поради матроните, които вярват, че инвестираният в тях капитал няма да бъде в правилния ред.