Bezzhichen fiskalen printer

Съгласно наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. всеки касов апарат и фискален принтер трябва да се подлагат на техническа проверка на всеки две години. Собственикът на касата, който не изпълни тази формалност, се наказва. Първата последица е искането на данъчната служба за възстановяване на облекченията и законната лихва, начислени от датата на престъплението. Второто наказание е глоба, която може да достигне до 500 PLN. Заслужава да се спомене, че клиентът е важен за спазването на срока за преглед, днес той трябва да спомене датата на контрол.Какво наистина проверява сервизният техник?

Е, името "технически преглед" в системата на касовите апарати е доста подвеждащо. Защо? Защото по време на одита се проверяват компонентите на касовия апарат, които гарантират воденето на записи на оборота. Сервизният техник не търси неизправности, които могат да причинят функционалността на целия касов апарат, вместо това събирам, но също така и по гореспоменатите части също техните елементи, чийто неизправност може да се възползва от неправилното изчисляване на дължимия данък.

Какви са разходите за преглед на касов апарат?Обикновено между 100 и 300 злоти се поставя за преглед на целия касов апарат.

AlcobarrierAlcobarrier - Отървете се от алкохолната зависимост и възстановете здравето си!

Колко време живее такъв преглед?Прегледът седи на работа за около час, максимум два часа, зависи главно от сервизния техник. Вероятно не е нужно да завеждаме касата си в услугата, вместо това можем да помолим отговорните за внедряването на тази технология да достигнат до собствената си компания, това винаги се отчита като допълнителна услуга, поради което налагаме допълнителни такси. Струва си да припомним, че за извършване на проверката е необходим само сервизен техник, въведен за сервизна работа. Следователно е причинено всяко действие, създадено от сервизен техник, да бъде въведено в четенето на услугата. Записванията също трябва да бъдат лесни, потвърдени с подписа на служител на фирмата и подпечатани с неговия печат.Свойството на тази процедура е изключително важно, тъй като процентите на това начинание не са огромни, а моментът на провеждане на техническия преглед не трае дълго.